Kontroll av renholdsleveranser

Med rutinemessig oppfølging og kvalitetskontroll sikres kunden, i langt større grad enn tidligere, god renholdskvalitet og et forsvarlig inneklima.
En strålende fornøyd gjeng. De ansatte i ST Consult som poserer for et bilde i en trapp på Vika i Oslo.

Kvalitetskontroll av renhold

I dagens konkurransepregede renholdsmarked utføres renholdet stadig raskere, slik at kostnadene kan bli så lave som mulig. Ganske ofte medfører dette at kvaliteten blir skadelidende, og noen opplever at det slurves med renholdet på arbeidsplassen. Personlige oppfatninger og meninger om renholdet bidrar også til utfordringer i forholdet mellom kunden og renholdsbedriften. Mot dette bakteppet, ser stadig flere behovet for klare kvalitetsmål og en mer systematisk dokumentasjon av kvaliteten på renholdet som utføres.

ST-Consult tilbyr flere løsninger for dokumentasjon av renholdskvalitet.

  • Renholdsfaglige inspeksjoner
  • NS INSTA 800 kontroller
  • Diverse tekniske og objektive målinger av støv eller smussforekomster

Ved å gjennomføre kontroll av renholdsleveranser og vise interesse for kvalitet skjerpes leverandøren, og den faktiske kvaliteten blir bedre. Løpende kvalitetskontroll bidrar også til at man unngår utglidning og uønskede tileggsregninger.

Vår holdning er at kontrollarbeidet primært skal danne grunnlag for konstruktive tiltak som hindrer at feilene kommer tilbake. Dermed blir leveransen reelt sett blir forbedret og kunden blir mer tilfreds med renholdet.

Renholdsfaglige inspeksjoner

En renholdsfaglig inspeksjon er en befaring der en av våre kvalifiserte rådgivere gjør systematiske observasjoner og utarbeider en skriftlig rapport. En befaring av denne typen er et rimelig alternativ som kan besvare mange viktige spørsmål i tilknytning til kvaliteten på renholdet i bygget. Når man vil avklare hvilke videre skritt som vil være formålstjenlige å utføre, er det naturlig å begynne med en renholdsfaglig inspeksjon. Det er viktig å være klar over at dokumentert manglende kvalitet på utført renhold gir grunnlag for refusjon for av betaling dersom tjenesten avviker fra avtalt kvalitetsnivå.

NS INSTA 800 kontroller

NS INSTA 800 er en standard for måling av renholdskvalitet, og er først og fremst beregnet på bruk i områder som har daglig renhold. Standarden er et resultat av et samarbeid mellom de nordiske landende, og er basert på en etablert EU standart. Malen er det eneste kontrollsystemet som foreligger som Norsk Standard, og er gjeldene i hele Norden. Det overordnede målet med NS INSTA 800 er at renholder, renholdsleverandør, renholdskonsulent og kunde alle skal ha en felles gjenkjennelig standard å vurdere renholdet etter. Dette innebærer at alle sider av kontrollen følger fastsatte prosedyrer. Skal systemet benyttes må selve renholdskontrakten ha kvalitetsmål som er fastsatt i samsvar med standarden. Systemet er forholdsvis komplekst, så det er viktig at kontrollen utføres av en erfaren, gjerne sertifisert kontrollør. Kontroller utført etter NS INSTA 800 har stor formell legitimitet og brukes i økende grad, særlig i offentlig sektor.

Objektiv kvalitetskontroll

Ved å gjennomføre kontroller og vise interesse for kvalitet skjerpes leverandøren, og den faktiske kvaliteten blir bedre. Kontrollen avslører ofte hvor leveransen svikter, noe som igjen gjør det lettere å oppnå varige forbedringer i leveransen. Ved å bruke renholdskonsulent får du som kunde tilgang til minst like mye informasjon og renholdsfaglig kompetanse som leverandøren. Dette vil videre bidra til at man unngår utglidning og uønskede tileggsregninger.

Kvalitetskontroll av renhold kan legges opp på mange ulike måter. Faglige vurderinger kan suppleres med tekniske målinger av støv, synlig smuss og andre hygieniske forhold. ST – Consult bygger all sin kontrollvirksomhet på prinsippene i NS EN 13549 Renhold, grunnleggende krav og anbefalinger for kvalitetsmålesystemer. Det er kundens behov som skal bestemme innhold og omfang av kontrollarbeidet. Kontrollarbeid koster penger og er tidkrevende både for kunde og leverandør. Aktiviteten bør derfor være målrettet og begrenset. Vår holdning er at kontrollarbeidet primært skal danne grunnlag for konstruktive tiltak som hindrer at feilene kommer tilbake. Dermed blir leveransen reelt sett blir forbedret, og kunden blir mer tilfreds med renholdet.

Send en melding

Book et møte med oss i dag!

Har du behov for planlegging, innkjøp eller kontroll av renhold? Vi er Norges eldste konsulentfirma innenfor renhold og kan bistå deg med alt du trenger. Våre medarbeidere står klare til å hjelpe deg – kontakt oss i dag for en hyggelig prat!