Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo - AHO

Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo - AHO

Kunde:
Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo
Adresse:
Maridalsveien 29, Oslo
Byggets renholdsareal:
13 696 m²
Renholdskontraktens størrelse:
NOK 2.8 mill pr. år i 2020
Kundeforhold varighet:
Innledet 2020 – løpende
STC bistand:
Renholdsplanlegging, innkjøpsbistand, kontroll- og kvalitetssikring

Vårt samarbeid med AHO ble innledet i 2020. Bygget hadde da store utfordringer knyttet til renholdskvalitet. Dette kunne bekreftes gjennom innledende kvalitetsmålinger etter NS-INSTA 800. Utover dette var skolen usikker på om de betalte riktig pris for renholdet og om renholdsplanen som lå til grunn for kontrakten var god nok.

På bakgrunn av dette ble STC engasjert til å utarbeide en helt ny renholdsplan for bygget, samt å ha en aktiv rolle i det EØS-anbudet som skulle gjennomføres for å finne en ny egnet leverandør. 

Den nye renholdsplanen ble utformet etter grundige forutgående befaringer av bygget. Alle overflater og andre forhold av betydning for renholdet ble kartlagt. Skolen kunne selv bidra med utarbeidelse av nye detaljerte renholdstegninger, noe som var til stor hjelp i arbeidet. Ofte utføres denne tjenesten av STC, men her hadde kunden selv kompetanse og egnet tegneverktøy. 

En moderne renholdsplan skal ha objektive etterprøvbare kvalitetsmål. Det ble valgt å videreføre bruken av NS INSTA 800 for fastsettelse og bedømmelse av renholdskvalitet for daglig renhold. Utover dette introduserte vi supplerende grundig vedlikeholdsrettet renhold utført på undervisningsfrie dager. Vi betegner dette som fast periodisk renhold (FPR). Den nye planen er meget konkret på innhold, kvalitetsnivå og organiseringen av denne aktiviteten.

Innkjøpet ble gjennomført og Toma AS ble valgt som leverandør og samarbeidspartner. Tilbudet var det blant de «dyreste» i konkurransen. Årsprisen var kr 900 000 høyere enn billigste tilbud, men tilbyder viste en særlig god oppdragsforståelse og ikke minst, realistiske rammebetingelser for utførende renholdspersonell.  Etter vår og AHO sin vurdering hadde tilbudet til Toma den klart høyeste verdien for oppdragsgiver. 

Etter at leveransen startet i januar 2021, har vi arbeidet med veiledning og kvalitetssikring. Planen er iverksette formelle INSTA 800 kontroller, men dette gjøres ikke før renholdskvaliteten i bygge har nådd et akseptabelt nivå. Dessuten vil vi at rutinene knyttet til fast periodisk renhold skal være fullt innarbeidet. Arkitektur- og designhøyskolen opplever nå en stadig bedring i renholdskvaliteten, mengden akkumulert gammel urenhet minker fra uke til uke. De fastsatte NS-INSTA 800 kvalitetsprofilene forventes å kunne oppnås 1. kvartal 2023.

Book et møte med oss i dag!

Har du behov for planlegging, innkjøp eller kontroll av renhold? Vi er Norges eldste konsulentfirma innenfor renhold og kan bistå deg med alt du trenger. Våre medarbeidere står klare til å hjelpe deg – kontakt oss i dag for en hyggelig prat!