Innkjøp av renholdstjenester

Ved å bruke skreddersydde renholdsplaner og våre renholdskonsulenter sikrer man effektiv utnyttelse av renholdsbudsjettet.
Eyvind i ST Consult som konsenterer på laptopen sin.

Utfordringer ved innkjøp av renholdstjenester

Renholdsbransjen er preget av sterk priskonkurranse med et fokus på lavest mulig pris. Som en konsekvens er mange usikre på hva som er riktig pris til sitt bygg, dermed blir ofte det rimeligste tilbudet det naturlige valget. Dessverre er det slik at lav pris ofte innebærer lav kvalitet, og ikke sjeldent ender man opp med å betale ekstra for renhold man trodde var inkludert i prisen.

God renholdsøkonomi handler om å betale riktig pris for en tjeneste som dekker byggets reelle renholdsbehov. Da vil renholdet:

 • Vedlikeholde verdien av inventar og overflater
 • Ivareta byggets estetiske kvaliteter
 • Skape et godt innemiljø

ST-Consult har lang erfaring med gjennomføring av anskaffelser, både private og offentlige. Vi kan lede innkjøpsprossessen hele veien fra første kunngjøring til ferdig anskaffelsesprotokoll. Dette gjør det enkelt og trygt å bruke bistand fra ST-Consult.

Ved innkjøp av renholdstjenester er utfordringen ofte å finne det rette balansepunktet mellom pris og kvalitative tildelingskriterier.

EØS-Anbud

ST-Consult har lang erfaring med gjennomføring av offentlige anskaffelser. Vi har god og oppdatert kunnskap om regelveket for offentlige anskaffelser og andre relevante offentlige standarder. Vi kan lede innkjøpsprossessen hele veien fra første kunngjøring til ferdig anskaffelsesprotokoll, dette gjør det enkelt å trygt å bruke bistand fra ST-Consult. Når det gjelder kjøp av renholdstjenester anbefaler å velge det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.

Om tildelingskriteriet “økonomisk mest fordelaktige”

Dersom renholds kontrakten skal tildeles leverandøren med det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, må man fastsette på forhånd hvilke kriterier som vil legges til grunn for vurderingen. I tillegg til pris, kan man også bruke kriterier som ikke er av ren økonomisk art. Forskriften inneholder opplisting av mulige kriterier, se forskriftens §§ 13-2 og 22-2.

Disse er kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice og teknisk bistand, samt tid for levering eller ferdigstillelse. Opplistingen er ikke altomfattende, slik at også kriterier som ikke er nevnt i forskriften kan være tillatte.1 Laveste pris gir ofte kvalitetsproblemer og merkostnader i den senere driften. ST-Consult har mange referanser på innkjøpsoppdrag. Riksarkivet i Oslo har alene gjennomført hele 5 EØS anbud sammen med oss. Det første så tidlig som 1999, noe som gir kundene våre tilgang til kunnskap akkumulert over lang tid.

Eksempel på arbeidsprosess

 • Kartleggingsmøte med oppdragsgiver
 • Fastsettelse av mål for innkjøpet
 • Beregne normale renholdskostnader
 • Bestemme evalueringskriterier
 • Utforme og kunngjøre konkurransegrunnlaget
 • Gjennomføre befaring av bygget
 • Ta imot tilbud å evaluere disse
 • Utforme innstilling
 • Loggføre alle hendelser i prosessen og utforme anskaffelsesprotokoll

Ta gjerne kontakt med oss eller våre referanser, kanskje har de vært i tilsvarende situasjon som den du nå befinner deg i.

Send en melding

Book et møte med oss i dag!

Har du behov for planlegging, innkjøp eller kontroll av renhold? Vi er Norges eldste konsulentfirma innenfor renhold og kan bistå deg med alt du trenger. Våre medarbeidere står klare til å hjelpe deg – kontakt oss i dag for en hyggelig prat!