Renholdsfaglig sluttkontroll av hovedrengjøring

Renholdsfaglig sluttkontroll av hovedrengjøring

Kunde:
Bestum Skole
Adresse:
Holgerslystveien 18, 0280 Oslo
Byggets renholdsareal:
6000m²
Renholdskontraktens størrelse:
Kundeforhold varighet:
2007 - 2023
STC bistand:
Renholdsplan og kvalitetskontroll

Hovedrengjøring er grundig vedlikeholdsrettet renhold gjennomført fullstendig rom for rom, inkludert støvsanering av høye flater som ikke omfattes av det daglige renholdet. 

Årlig hovedrengjøring er et forskriftsmessig krav for skoler og barnehager og betydningen av dette arbeidet kan ikke overvurderes. Arbeidstilsynet definerer rengjøring som forebyggende helsearbeid med direkte betydning for helsen. Støvsanering er i denne sammenheng en avgjørende suksessfaktor. 

Hovedrengjøringens betydning for indre vedlikehold er like viktig som helseperspektivet. Vedlikeholdet består i å gjenopprette overflatenes opprinnelige farge og glans. Samt å beskytte dem mot mekanisk og kjemisk nedbrytning. Dette oppnås gjennom å fjerne all urenhet fra flatene og påføre nye pleie og beskyttelsesprodukter. 

Pleieproduktene tilpasses overflatene, f.eks. voks til gummigulv og oljer til tregulv. Pleieproduktene beskytter overflaten mot fukt, urenhet og mekanisk slitasje. I tillegg, og det er like viktig, blir flatene lettere å rengjøre innenfor det daglige renholdet. Når vi her snakker om overflater mener vi gulvoverflater, vegger, dører, vinduer og inventar.  Overflatematerialet varierer mye fra tre, linoleum, plast, fliser, ulike former for naturstein og selvsagt tekstiler. Alle renholdsmetoder og pleieprodukter må tilpasses til den overflaten som behandlers.  

Det har vært årlig hovedrengjøring på Bestum skole, men arbeidet hadde ikke holdt det faglige nivået skolen har ønsket.

STC ble engasjert av skolen til å bistå ved et nytt innkjøp av renholdstjenester. For å håndtere det store vedlikeholdsmessige etterslepet ble det i innkjøpsprosessen presisert at den nye renholdsleveransen skulle innledes med en fullstendig nullstilling av skolen. Nullstilling henviser til hovedrengjøring med fjerning av all gammel overflatebehandling fra alle gulv. Formålet var å skape et ideelt utgangspunkt for det videre daglige renholdet av skolen, når elevene kommer tilbake i august. 

For å kvalitetsikre dette arbeidet ble STC engasjert til å foreta renholdsfaglig kontroll både underveis i arbeidet og ved fullførelse. Ved vårt første besøk måtte vi konstaterer at store deler av bestillingen ikke var utført, samt at mye renhold ikke holdt det avtalte objektive kvalitetsnivået. I denne forbindelse ble renholdsbedriftens ansvarlige driftsledere skriftlig orientert om manglene, og veiledet med tanke på hvilken kjemi som ville fungere best i forhold til overflatene på Bestum skole. Et vesentlig poeng i denne sammenheng er at denne informasjonen blir formidlet til leverandøren FØR arbeidet er fullført. Leverandøren kan dermed korrigere sine metoder, mens renholdspersonalet fortsatte er i bygget. 

Ved avsluttende kontroll var renholdskvaliteten vesentlig bedret og kundens representanter så en klar forbedring. Det var fortsatt enkelte mangler, som renholdsfaglig ikke kunne ignoreres. Leverandørens representanter viste god samarbeidsånd, og sluttførte arbeidet med manglene kort tid etter sluttkontrollen. Arbeidet var nå såpass fullstendig og godt utført at vi kunne akseptere at rettingen av de resterende manglene ble dokumenteres ved bilder. 

Skolen uttrykker stor tilfredshet med det kvalitetssikringsarbeidet STC her har utført. Det er lenge siden skolene har vært like ren. Vi fikk ved denne anledningen vist betydningen av tett oppfølging og veiledning av leverandøren. Skolen følte økt trygghet ved å engasjere STC som har den renholdsfaglige kompetansen som er nødvendig får å bedømme kvaliteten på vedlikeholdsrettet renholdsarbeid.

Book et møte med oss i dag!

Har du behov for planlegging, innkjøp eller kontroll av renhold? Vi er Norges eldste konsulentfirma innenfor renhold og kan bistå deg med alt du trenger. Våre medarbeidere står klare til å hjelpe deg – kontakt oss i dag for en hyggelig prat!