Sertifiseringskurs for NS INSTA 800 Kunnskapsnivå 3

En sertifisering av kompetansenivå innenfor NS-INSTA 800 har blitt et verdifullt og ettertraktet dokument. Personer med denne dokumenterte kompetansen er sterkt etterspurt i anbudskonkurranser i offentlig sektor.
Sertifiseringskurs for NS INSTA 800 Kunnskapsnivå 3

3 dagers kurs inkludert teoretisk og praktisk eksamen

En sertifisering av kompetansenivå innenfor NS-INSTA 800 har blitt et verdifullt og ettertraktet dokument. Personer med denne dokumenterte kompetansen er sterkt etterspurt i anbudskonkurranser i offentlig sektor. Sertifikatet er personlig og følger deg uavhengig av din arbeidsgiver. Renholdsledere, planleggere, selgere og andre profesjonelle aktører innenfor renholdsbransjen har ofte behov for å dokumentere sin kompetanse innenfor kvalitetsstyring av renhold og da er sertifisering den beste løsningen.

ST- Consult har inngått samarbeidsavtale med SINTEF Certification som arrangører av kurs og eksamen som danner grunnlag for sertifisering i henhold til INSTA 800. Kurs, eksamensopplegg og eksaminatorer er godkjent i som beskrevet i SINTEF Certifications retningslinjer for personsertifisering.

Ved fullført kurs på nivå 3, skal deltaker ha detaljert kjennskap til hele eller store deler av standarden. I kurset legges hovedvekten av opplæringen på bruk av det visuelle kontrollsystemet.

Ved gjennomført kurs og bestått eksamen vil SINTEF etter mottatt søknad utforme et personsertifikat. Personsertifikat fra SINTEF eller DNV er eneste gyldige dokumentasjon for kompetanse innenfor NS-INSTA 800 standarden i Norge.

Kurset gjennomføres fysisk hos kunde eller hos ST-Consult på Røa i Oslo. Kurs gjennomføres i grupper på maksimalt 15 deltakere.

Kontakt oss for prisinformasjon og tilbud.

Send en melding