Fagbrevkurs

Fagbrev i renhold er i utgangspunktet en yrkesrettet utdanning på videregående nivå. Fagbrevkurset et tilbud til praksiskandidater, altså renholdere med yrkeserfaring som ønsker å ta fagbrev som renholdsoperatør.
Fagbrevkurs

Fagbrev i renhold er i utgangspunktet en yrkesrettet utdanning på videregående nivå.

Fagbrevkurset et tilbud til praksiskandidater, altså renholdere med yrkeserfaring som ønsker å ta fagbrev som renholdsoperatør.

Kurset består av en veiledet gjennomgang og forklaring av pensumslitteraturen til Else-Liv Hagesæter, bestående av 14 separate fagmoduler.

Kurset gjennomføres med 10 fulle kursdager + 1 dag til eksamensforberedelse. Undervisningen fordeles med 2-3 undervisningsdager pr. måned i et høstsemester og et vårsemester. Etter fullført kurs kan deltaker gjennomføre offentlig teoretisk eksamen og senere praktisk eksamen i regi av fylkeskommunen.

ST-Consult utsteder kursbevis etter fullført opplæring. Fylkeskommunen utsteder fagbrevet, når eksamen er bestått.

Vårt høstsemester inneholder 11 undervisningsdager i perioden 15. august til 15. november. Deltaker meldes opp til eksamen i perioden 1-15. september. Eksamen arrangeres normalt i månedsskiftet november-desember. Datoene varier noe fra år til år.

Vårt vårsemester inneholder 11 undervisningsdager i perioden 15. januar til 15. mai. Deltaker meldes opp til eksamen i perioden 1-15. februar. Eksamen arrangeres normalt i månedsskiftet mai-juni. Datoene varier noe fra år til år.

I tillegg til deltakelse i undervisningen, forventes deltakerne å besvare repetisjonsøvelser mellom hver samling. Disse sendes inn til kursleder som gjennomgår besvarelsen og gir individuelle tilbakemeldinger.

Kurset gjennomføres i grupper på 7 til 18 deltakere. Det kan gjennomføres hos kunden, eller ved hos oss på Røa i Oslo.

Kontakt oss for prisinformasjon og tilbud.

Send en melding